משניות בעל פה

בס"ד

פרקים משניות


Alphabetical Listing
23Azulay, Gedaliya
ברכות א*1.0
ברכות ב-ט* 
יומא א-ב*1.0
מגילה א-ד*1.0
סוכה א*1.0
סוכה ב-ג  
סוכה ד* 
ראש השנה א-ג*1.0
ראש השנה ד* 
20Baruch, שלום דובער
אבות א*1.0
סוכה א-ג* 
5Boaron, Shneur Zalman Ovadiy
מגילה א-ב* 
סוכה א-ג* 
8Grossman, אליעזר יהודה
פסחים א-ח* 
1Haas, יהושע
בבא קמא ו* 
3Rapoport, 'דוד ארי
אבות א-ב*1.0
זבחים ה*1.0
1Reinetz, יהושע
יומא א*1.0
10Shurpin, דוד
אבות ו* 
2Sufrin, שלום נח
מגילה א* 
סוכה א* 
1Zirkind, Mordechai Shachna
ראש השנה א*1.0
Numerical Order
23Azulay, Gedaliya
ברכות א*1.0
ברכות ב-ט* 
יומא א-ב*1.0
מגילה א-ד*1.0
סוכה א*1.0
סוכה ב-ג  
סוכה ד* 
ראש השנה א-ג*1.0
ראש השנה ד* 
20Baruch, שלום דובער
אבות א*1.0
סוכה א-ג* 
10Shurpin, דוד
אבות ו* 
8Grossman, אליעזר יהודה
פסחים א-ח* 
5Boaron, Shneur Zalman Ovadiy
מגילה א-ב* 
סוכה א-ג* 
3Rapoport, 'דוד ארי
אבות א-ב*1.0
זבחים ה*1.0
2Sufrin, שלום נח
מגילה א* 
סוכה א* 
1Haas, יהושע
בבא קמא ו* 
1Reinetz, יהושע
יומא א*1.0
1Zirkind, Mordechai Shachna
ראש השנה א*1.0


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Wednesday, ג' אייר ה'תשעו - May 11, 2016 (5:38pm)