משניות בעל פה

בס"ד

Summary


Totals
13,297:Lines
1,283:Lines (Bonus)
14,580:Lines (Total)
5,571:Total Points
Mishnayos Totals
5:מסכתות משניות
74:פרקים משניות
771:משניות
Tanya Totals
30:פרקים תניא
310:Lines
72:Lines (Bonus)
382:Lines (Total)
Students Participating
120:Anything
34:למדו פרקים
2:למדו מסכתות
Topics Learnt
222:Anything
37:פרקים
5:מסכתותThis page was last updated on: Wednesday, ג' אייר ה'תשעו - May 11, 2016 (5:38pm)