משניות בעל פה

בס"ד

פרקים תניא


Alphabetical Listing
1Andrusier, אהרון שמעון
תניא א  
2Baruch, שלום דובער
תניא א*1.0
תניא ב* 
1Baturov, אביגדור
תניא א*1.0
1Braun, Binyomin Shlomo Zalm
תניא א* 
1Dubinsky, Menachem Mendel Yitz
תניא א* 
1Elkin, Michoel Menachem Men
תניא א* 
1Fakeri, אליעזר
תניא א* 
1Grossman, אליעזר יהודה
תניא א* 
1Hershkop, משה
תניא א* 
1Izak, משה חיים
תניא א* 
1Katzen, דוד
תניא א* 
1Klein, מנחם יצחק
תניא א* 
1Laine, שלום דובער
תניא א* 
1Liberow, שלמה
תניא א* 
1Lipkind, יצחק שלום
תניא א*1.0
1Minsky, דניא-ל
תניא א* 
1Mirel, שלמה
תניא א* 
1Schochet, דוד
תניא א* 
1Schochet, לוי
תניא א* 
1Sherman, אריא-ל
תניא א* 
1Shurpin, דוד
תניא א* 
1Strauss, שניאור זלמן
תניא א  
1Sufrin, אליהו רפאל
תניא א* 
1Sufrin, שלום נח
תניא א* 
1Wall, מנחם
תניא א* 
1Yomtovyian, יוסף יצחק
תניא א  
1Zechayia, נועם
תניא א* 
1Zirkind, Mordechai Shachna
תניא א* 
1Zukerman, יונתן
תניא א* 
Numerical Order
2Baruch, שלום דובער
תניא א*1.0
תניא ב* 
1Andrusier, אהרון שמעון
תניא א  
1Baturov, אביגדור
תניא א*1.0
1Braun, Binyomin Shlomo Zalm
תניא א* 
1Dubinsky, Menachem Mendel Yitz
תניא א* 
1Elkin, Michoel Menachem Men
תניא א* 
1Fakeri, אליעזר
תניא א* 
1Grossman, אליעזר יהודה
תניא א* 
1Hershkop, משה
תניא א* 
1Izak, משה חיים
תניא א* 
1Katzen, דוד
תניא א* 
1Klein, מנחם יצחק
תניא א* 
1Laine, שלום דובער
תניא א* 
1Liberow, שלמה
תניא א* 
1Lipkind, יצחק שלום
תניא א*1.0
1Minsky, דניא-ל
תניא א* 
1Mirel, שלמה
תניא א* 
1Schochet, דוד
תניא א* 
1Schochet, לוי
תניא א* 
1Sherman, אריא-ל
תניא א* 
1Shurpin, דוד
תניא א* 
1Strauss, שניאור זלמן
תניא א  
1Sufrin, אליהו רפאל
תניא א* 
1Sufrin, שלום נח
תניא א* 
1Wall, מנחם
תניא א* 
1Yomtovyian, יוסף יצחק
תניא א  
1Zechayia, נועם
תניא א* 
1Zirkind, Mordechai Shachna
תניא א* 
1Zukerman, יונתן
תניא א* 


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Wednesday, ג' אייר ה'תשעו - May 11, 2016 (5:38pm)